Skip to main content

Publications of the Author

Petr Slováček
Number of publications: 4

2018

Slováček, P. . (2018). Polemos jako odpověď Carla Schmitta na krizi modernity. Filozofia, 73(3), 169-178. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/3/169-178.pdf

2016

Slováček, P. . (2016). Teorie politična Carla Schmitta a její antropologické a theologické předpoklady. Filozofia, 71(10), 821-831. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/821-831.pdf
Slováček, P. . (2016). Tomášova metafyzika člověka: člověk jako prostřední článek hierarchie stvoření. Filozofia, 71(6), 462-473. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/6/462-473.pdf

2014

Slováček, P. . (2014). Esence materiálních jsoucen v kontextu psychologie u Tomáše Akvinského. Poznámky ke vztahu psychologie a metafyziky v De ente et essentia. Filozofia, 69(9), 765-776. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/765-776.pdf