Skip to main content

Publications of the Author

Vasil Gluchman
Number of publications: 32

2024

Gluchman, V. . (2024). Philosophy of Academic Ethics and the Common Good. Filozofia, 79(4), 411-425. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.4.5

2023

Gluchman, V. . (2023). JAN SVOBODA, MAREK HRUBEC, ALBERT KASANDA: Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva. Filozofia, 78(3), 232-235. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.3.8

2016

Gluchman, V. . (2016). Idea starostlivosti o seba a iných alebo umenie života podľa Johna Stuarta Milla. Filozofia, 71(9), 791-802. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/9/791-802.pdf

2014

Gluchmanová, M. ., & Gluchman, V. . (2014). Medzinárodná konferencia k otázkam etiky rozvoja. Filozofia, 69(7), 635-636. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/635-636.pdf

2010

Gluchman, V. . (2010). Erazmus Rotterdamský a Ján Milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky. Filozofia, 65(10), 979-989. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/979-989.pdf
Gluchman, V. . (2010). Vznik UNESCO pracoviska pre bioetiku na FF PU v Prešove. Filozofia, 65(7), 713-715. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/713-715.pdf

2009

Gluchman, V. . (2009). Etika politiky Martina Rakovského: Medzi Machiavellim a Lutherom. Filozofia, 64(6), 560-567. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/560-567.pdf

2008

Gluchman, V. . (2008). Filozofia (etika) života Martina Rázusa. Filozofia, 63(10), 901-913. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/901-913.pdf

2007

Gluchman, V. . (2007). Systematický pohľad na otázky sociálnej etiky (Igor Kišš). Filozofia, 62(10), 940-942. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/940-942.pdf
Gluchman, V. . (2007). Globalizácia vo svetle rozdielnych filozofických tradícií (Interim World Philosophy Congress, New Delhi, 15. – 17. decembra 2006). Filozofia, 62(2), 179-181. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/2/179-181.pdf