Skip to main content

Publications of the Author

Ján Hrkút
Number of publications: 7

2021

Hrkút, J. . (2021). Goodman a Gombrich o povahe obrazovej reprezentácie a realizme zobrazenia. Filozofia, 76(1), 31 – 45. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.1.3

2018

Hrkút, J. . (2018). Metaestetické riešenie sporu klasifikačného a hodnotiaceho pojmu umenia u Eddyho Zemacha. Filozofia, 73(5), 378-388. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/5/378-388.pdf

2017

Hrkút, J. . (2017). Je rozlišovanie dvoch druhov „kresťanskej filozofie“ zmysluplné?. Filozofia, 72(3), 162-172. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/3/162-172.pdf
Hrkút, J. . (2017). Na úvod. Filozofia, 72(3), 161.

2012

Hrkút, J. . (2012). Estetická normativita a realizmus. Filozofia, 67(5), 353-361. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/353-361.pdf

2011

Hrkút, J. . (2011). Mýtus negatívnej metódy a kritika nefalzifikovateľnej teórie. Filozofia, 66(4), 378-385. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/378-385.pdf

2010

Hrkút, J. . (2010). Transcendentálny tomizmus B. F. Lonergana. Filozofia, 65(6), 600-608. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/600-608.pdf