Skip to main content

Publications of the Author

Dalimír Hajko
Number of publications: 84

2016

Hajko, D. . (2016). Wilmon Henry Sheldon a jeho „syntéza filozofií“. Filozofia, 71(3), 209-219. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/3/209-219.pdf

2014

Hajko, D. . (2014). Indická filozofia na prelome tisícročí. Filozofia, 69(9), 786-796. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/786-796.pdf
Hajko, D. . (2014). Interdisciplinárne uvažovanie o smrti. Filozofia, 69(9), 812. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/812.pdf

2004

Hajko, D. . (2004). Sarvepalli Rádhakrišnan a "náboženstvo ducha". Filozofia, 59(1), 8-19. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/1/8-19.pdf

1990

Hajko, D. . (1990). Karl Jaspers a problém tragična. Filozofia, 45(2), 148-161. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/148-161.pdf

1989

Hajko, D. ., & Zágoršeková, M. B. (1989). Je potrebná všeobecná teória kultúry?. Filozofia, 44(5), 529-534. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/5/529-534.pdf

1986

Hajko, D. . (1986). Osobnosť a dielo K. Marxa v prácach priekopníkov socializmu na Slovensku. Filozofia, 41(5), 506-517. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/5/506-517.pdf

1985

Hajko, D. . (1985). Filozofia a umenie v kultúrnom kontexte socialistickej spoločnosti. Filozofia, 40(6), 665-689. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/6/665-669.pdf
Hajko, D. . (1985). „Nová škola“ a pokus o spojenie národného pohybu s naším robotníckym hnutím v 19. storočí. Filozofia, 40(5), 637-644. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/637-644.pdf
Hajko, D. . (1985). K problematike prenikania marxizmu na Slovensko začiatkom nášho storočia. Filozofia, 40(2), 144-152. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/2/144-152.pdf