Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Šuch
Number of publications: 7

2015

Šuch, J. . (2015). O dvoch pohľadoch na historické narácie a pluralitu ich obrazov minulosti. Filozofia, 70(8), 659-669. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/659-669.pdf

2010

Šuch, J. . (2010). Niekoľko poznámok k naivnému realizmu, konštruktivizmu a kritickému (vedeckému) realizmu. Filozofia, 65(7), 664-671. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/664-671.pdf

2008

Šuch, J. . (2008). Ankersmit, F., Sublime Historical Experience. Filozofia, 63(6), 547-549. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/6/547-549.pdf

2000

Šuch, J. . (2000). Niekoľko poznámok k dielu Haydena Whita. Filozofia, 55(10), 809-819. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/10/809-819.pdf

1999

Šuch, J. . (1999). O filozofii dejín (R. Dupkala. Filozofia, 54(2), 131-132. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/2/131-132.pdf

1996

Šuch, J. . (1996). Hayden White a problém hitorických interpretácií. Filozofia, 51(12), 814-820. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/814-820.pdf
Šuch, J. . (1996). Nad jednou otázkou (K. Jenkins). Filozofia, 51(7), 489-491. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/7/489-491.pdf