Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Démuth
Number of publications: 6

2021

Démuth, A. ., & Števček, M. . (2021). Na obranu vágnosti. Filozofia, 76(4), 237 – 251. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.4.1

2020

Démuth, A. . (2020). K problematike geometrizovania krásy a estetických pojmov. Filozofia, 75(2), 121-132. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.2.4

2016

Démuth, A. . (2016). Tri historické matematické prístupy ku skúmaniu krásy. Filozofia, 71(9), 759-770. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/9/759-770.pdf

2013

Gärdenfors, P. ., & Démuth, A. . (2013). Geometrizovanie významu. Rozhovor s Petrom Gärdenforsom. Filozofia, 68(7), 621-624. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/7/621-624.pdf

2012

Démuth, A. . (2012). Môže skeptik skutočne pochybovať o všetkom? (Odpoveď M. Taligovi). Filozofia, 67(2), 141-146. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/141-146.pdf

2008

Démuth, A. . (2008). Schelling, F. W. J., Filozofia umenia. Filozofia, 63(7), 648-651. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/7/648-651.pdf