Skip to main content

Publications of the Author

Blanka Šulavíková
Number of publications: 28

2012

Šulavíková, B. . (2012). Predpoklady a východiská pôsobenia intuitívneho realizmu na Slovensku. Filozofia, 67(10), 841-847. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/841-847.pdf

2011

Šulavíková, B. . (2011). Losského systém „organického konkrétneho ideál-realizmu“. Filozofia, 66(10), 1024-1030. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/1024-1030.pdf

2009

Šulavíková, B. . (2009). Intuitívnorealistická filozofia psychlógie. Filozofia, 64(10), 960-970. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/960-970.pdf

2008

Šulavíková, B. . (2008). Reálny svet a jeho poznávanie v slovenskej filozofii 40. rokov. Filozofia, 63(10), 883-891. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/883-891.pdf
Šulavíková, B. . (2008). Integrita a dobrý život. Filozofia, 63(4), 336-343. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/4/336-343.pdf

2007

Šulavíková, B. . (2007). Ideály, myšlienky a osudy slovenskej avantgardy (Vladimír Bakoš). Filozofia, 62(10), 933-935. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/933-935.pdf
Šulavíková, B. . (2007). Potencialita a dobrý život. Filozofia, 62(7), 601-610. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/7/601-610.pdf
Šulavíková, B. . (2007). K sporu o vedecké princípy v slovenskej filozofii 40. rokov. Filozofia, 62(6), 497-506. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/6/497-506.pdf
Šulavíková, B. . (2007). V jaskyni ilúzií dnešného sveta (J. Pauer). Filozofia, 62(4), 352-354. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/352-354.pdf

2006

Šulavíková, B. . (2006). Vedomie a podvedomie (Filozofia psychológie Stanislava Felbera). Filozofia, 61(10), 859-869. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/859-869.pdf