Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Rajský
Number of publications: 1

2011

Rajský, A. . (2011). Filozofia výchovy z historickej a súčasnej perspektívy. Filozofia, 66(2), 205-207. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/205-207.pdf