Skip to main content

Publications of the Author

Eva Dvoranová
Number of publications: 3

2011

Dvoranová, E. . (2011). Henrich, D.: Základní struktura filosofie moderní doby. Filozofia, 66(4), 391-394. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/391-394.pdf

2010

Dvoranová, E. . (2010). Čo je výchova? Niekoľko poznámok k filozofii výchovy. Filozofia, 65(4), 371-377. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/4/371-377.pdf

2009

Dvoranová, E. . (2009). K pojmu vzdelanca vo filozofii Johanna Gottlieba Fichteho. Filozofia, 64(4), 369-374. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/369-374.pdf