Skip to main content

Publications of the Author

Mária Tokárová
Number of publications: 3

2011

Tokárová, M. . (2011). Petr Jemelka - Slavomír Lesňák - Andrej Rozemberg: Environmentalizmus a slovenská filozofia. Filozofia, 66(4), 398-400. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/398-400.pdf

2008

Tokárová, M. . (2008). Didi-Huberman, G., Pred časom. Dejiny a anachronizmus obrazov. Filozofia, 63(7), 654-655. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/7/654-655.pdf

1975

Tokárová, M. . (1975). Filozofická kategória spôsob života. Filozofia, 30(6), 667-673. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/6/667-673.pdf