Skip to main content

Publications of the Author

Juliana Sokolová
Number of publications: 1

2011

Sokolová, J. . (2011). Štýly jestvovania: Pravdivý život a iný svet. Návrat k antickému kynizmu v európskej filozofii 20. storočia. Filozofia, 66(6), 558-570. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/6/558-570.pdf