Skip to main content

Publications of the Author

Miroslav Popper
Number of publications: 5

2009

Popper, M. . (2009). Niektoré evolučné pohľady na sociálne a morálne normy. Filozofia, 64(7), 634-645. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/7/634-645.pdf

2003

Popper, M. . (2003). Evolučná psychológia a štandardný model sociálnych vied. Filozofia, 58(1), 10-22. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/1/10-22.pdf

1999

Popper, M. . (1999). Metodologické väzby medzi filozofiou a psychológiou z hľadiska ich terapeutickej funkcie. Filozofia, 54(3), 139-151. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/3/139-151.pdf

1997

Popper, M. . (1997). Diskurzívna koncepcia mentálneho. Filozofia, 52(9), 618-623. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/9/618-623.pdf

1996

Popper, M. . (1996). Univerzalita a jedinečnosť diskurzu. Filozofia, 51(12), 830-834. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/830-834.pdf