Skip to main content

Publications of the Author

Peter Zigman
Number of publications: 8

2009

Zigman, P. . (2009). Rusterholz, P. – Meyer Schweizer, R. (Ed.): Kulturhistorische Vorlesungen: Aktualität und Vergänglichkeit der Leitwissenschaften. Filozofia, 64(9), 905-908. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/9/905-908.pdf

2008

Zigman, P. . (2008). Preuss, D., ... et in pulverem reverteris? Vom ethisch verantwortlichen Umgang mit menschlichen Überresten in Sammlungen sowie musealen und sakralen Räumen. Filozofia, 63(9), 839-841. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/9/839-841.pdf

2004

Zigman, P. . (2004). O nebi, zemi a človeku dvakrát múdrom - o pohľade ponad Rubikon (J. Šmajs). Filozofia, 59(1), 65-68. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/1/65-68.pdf

2002

Zigman, P. . (2002). Srdečný pozdrav z Neandertálu. Filozofia, 57(6), 437-443. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/6/437-443.pdf

2001

Zigman, P. . (2001). "Hegeliáda" nielen pre (dosiaľ) nezasvätených (H. Schnädelbach). Filozofia, 56(8), 588-591. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/8/588-591.pdf

1999

Zigman, P. . (1999). Historický typ racionality ako zrkadlo svojej doby (V. Černík, J. Viceník, E. Višňovský). Filozofia, 54(2), 135-137. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/2/135-137.pdf
Zigman, P. . (1999). Dielo H.-G. Gadamera (J. Grondin). Filozofia, 54(1), 66-68. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/66-68.pdf

1996

Zigman, P. . (1996). Odraz krízy nemeckého vysokého školstva v Kantovej analýze univerzitného vzdelávania. Filozofia, 51(6), 372-384. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/6/372-384.pdf