Skip to main content

Publications of the Author

Ján Šulavík
Number of publications: 9

2001

Šulavík, J. . (2001). Dve koncepcie vzťahu psychológie a filozofie. Filozofia, 56(10), 703-713. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/10/703-713.pdf

2000

Šulavík, J. . (2000). Explanačný význam pojmu "implicitná filozofia". Filozofia, 55(6), 494-501. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/6/494-501.pdf
Šulavík, J. . (2000). Psychiatria, filozofia a etológia. Filozofia, 55(1), 53-54. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/53-54.pdf

1999

Šulavík, J. . (1999). Freudovo chápanie filozofie a otázka interpretácie vzniku psychoanalýzy (k článku M. Podušelovej O vzťahu filozofie a psychoanalýzy). Filozofia, 54(4), 265-270. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/4/265-270.pdf

1998

Šulavík, J. . (1998). Vzťah medzi filozofickou terapiou a poradenstvom. Filozofia, 53(4), 238-246. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/4/238-246.pdf

1997

Šulavík, J. . (1997). Štyri úrovne elementárnej adaptácie na smrť. Filozofia, 52(9), 612-617. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/9/612-617.pdf
Šulavík, J. . (1997). Poznámka k "tretiemu typu" diskurzu. Filozofia, 52(8), 547-550. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/8/547-550.pdf
Šulavík, J. ., & Višňovský, E. . (1997). Intelektuáli, experti a laici. Filozofia, 52(1), 48-54. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/1/48-54.pdf

1987

Šulavík, J. . (1987). Logická stránka materialistickej dialektiky. Filozofia, 42(1), 119-126. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/119-126.pdf