Skip to main content

Publications of the Author

Imrich Staríček
Number of publications: 7

1997

Staríček, I. . (1997). Isaac Newton a jeho doba. Filozofia, 52(1), 59-65. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/1/59-65.pdf

1996

Staríček, I. . (1996). Myslenie Boha a veda (P. Davies). Filozofia, 51(12), 858-860. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/858-860.pdf

1994

Staríček, I. . (1994). Filozofia na nových cestách (E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken). Filozofia, 49(5), 332-333. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/5/332-333.pdf
Staríček, I. . (1994). K histórii fyzikálneho myslenia. Filozofia, 49(3), 181-185. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/3/181-185.pdf

1993

Staríček, I. . (1993). Motivácia Planckovho záujmu o fyziku. Filozofia, 48(8), 507-513. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/8/507-513.pdf
Staríček, I. . (1993). Prírodná filozofia a holizmus (F. Moser). Filozofia, 48(2), 124-125. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/2/124-125.pdf

1991

Staríček, I. . (1991). K metodológii Newtonovej fyziky. Filozofia, 46(5), 414-423. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/5/414-423.pdf