Skip to main content

Publications of the Author

Mariana Szapuová
Number of publications: 20

2022

Szapuová, M. . (2022). Naturalistické tendencie vo filozofii Davida Huma. Filozofia, 77(9), 665-679. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.1

2020

Szapuová, M. ., & Nuhlíček, M. . (2020). Naturalizmus a skepticizmus. Filozofia, 75(9), 760 – 775. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.3

2018

Szapuová, M. . (2018). Fakty a hodnoty: k otázke hodnotovej neutrality vedy. Filozofia, 73(9), 693-706. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/9/693-706.pdf

2017

Chabada, M. ., & Szapuová, M. . (2017). Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie: Pohľad T. Akvinského a D. Huma. Filozofia, 72(9), 698-710. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/9/698-710.pdf

2013

Szapuová, M. . (2013). Sociálny obrat vo filozofii vedy a jeho dôsledky. Filozofia, 68(8), 641-651. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/641-651.pdf
Szapuová, M. . (2013). Správa z 23. Svetového filozofického kongresu. Filozofia, 68(8), 722-724. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/722-724.pdf
Kiczko, L. ., Szapuová, M. ., & Sabela, L. . (2013). Za Jaroslavom Martinkom (1930 - 2013). Filozofia, 68(8), 725-728. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/725-728.pdf
Szapuová, M. . (2013). K podmienkam zmysluplnej filozofickej polemiky. Filozofia, 68(2), 151-156. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/151-156.pdf

2012

Nuhlíček, M. ., & Szapuová, M. . (2012). Poznámky ku skepticizmu alebo Čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik. Filozofia, 67(2), 147-159. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/147-159.pdf

2010

Szapuová, M. . (2010). Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy. Filozofia, 65(5), 485-492. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/5/485-492.pdf