Skip to main content

Publications of the Author

Martin Schmidt
Number of publications: 6

2020

Schmidt, M. . (2020). O objavovaní a konštruovaní možností. Filozofia, 75(9), 793 – 803. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.5

2018

Schmidt, M. . (2018). O menej radikálnom prístupe k významu, esenciám a modalitám. Filozofia, 73(8), 606-619. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/606-619.pdf

2016

Schmidt, M. . (2016). Neurčitosť referencie a pretrvávanie v čase. Filozofia, 71(8), 656-668. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/8/656-668.pdf

2015

Schmidt, M. . (2015). Continuants and Temporal Parts. Filozofia, 70(8), 601-609. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/601-609.pdf

2011

Schmidt, M. . (2011). Je analýza jazyka metafyzikou?. Filozofia, 66(4), 374-377. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/374-377.pdf

2010

Schmidt, M. . (2010). Predmety, kauzalita a vedecký realizmus. Filozofia, 65(7), 643-651. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/643-651.pdf