Skip to main content

Publications of the Author

Michal Chabada
Number of publications: 27

2023

Chabada, M. . (2023). Selected Metaethical Aspects of Philippa Foot’s Moral Philosophy. Filozofia, 78(1), 1-13. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.1

2020

Chabada, M. . (2020). Prirodzené a morálne dobro alebo zlo: prístup Philippy Footovej. Filozofia, 75(9), 747 – 759. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.2

2018

Chabada, M. . (2018). Problém vzťahu rozumu / filozofie a viery / náboženstva v stredovekej filozofii (Averroes, Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský) a paralely so súčasnými prístupmi. Filozofia, 73(4), 282-293. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/4/282-293.pdf

2017

Chabada, M. . (2017). Za Milanom Zigom (4. 9. 1934 – 11. 11. 2017). Filozofia, 72(10), 850-851. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/10/850-851.pdf
Chabada, M. ., & Szapuová, M. . (2017). Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie: Pohľad T. Akvinského a D. Huma. Filozofia, 72(9), 698-710. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/9/698-710.pdf

2016

Chabada, M. . (2016). Internalistické znaky v koncepcii intuitívneho poznania podľa Dunsa Scota. Filozofia, 71(9), 721-732. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/9/721-732.pdf

2013

Chabada, M. . (2013). Problém individuácie v súčasnej analytickej ontológii a podľa Dunsa Scota. Filozofia, 68(6), 457-469. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/457-469.pdf

2012

Chabada, M. ., Maco, R. ., Marcelli, M. ., & Mičaninová, M. . (2012). Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 67(10), 848-851. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/848-851.pdf

2011

Chabada, M. . (2011). Boethius z Dácie, jeho projekt blaženého života v diele O najvyššom dobre a odsúdenia z roku 1277. Filozofia, 66(1), 1-10. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/1/1-10.pdf
Chabada, M. . (2011). Heider, D.: Kdo byl František Suárez? Život a dílo „Vynikajícího doktora“. Filozofia, 66(1), 100-102. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/1/100-102.pdf