Skip to main content

Publication Details

Politician Statesman and Thinker (Secretary General of the Comunist Party of Czechoslovakia Gustáv Husák 60 Years of Age)

(Original title: Politik, štátnik a myslitel (Generálny tajomník KSČ s. Gustáv Husák 60-ročný))
Filozofia, 28 (1973), 1, 3-4.
Publication language: Slovak
File to download: PDF