Skip to main content

Publication Details

Social Work and Ethics

(Original title: Sociálna práca a etika)
Filozofia, 66 (2011), 2, 122-132.
Type of work: Papers
Publication language: Slovak
Abstract

Štúdia analyzuje povahu etických otázok inherentných sociálnej práci a na vybraných problémoch ukazuje, ako a prečo tieto etické otázky vznikajú. Zameriava sa na tri ústredné otázky, pod ktoré možno subsumovať väčšinu etických problémov. Po prvé, prečo dodržiavať morálne normy, aké dôvody máme preto, aby sme prijali morálku za rámec svojho konania? Po druhé, akým spôsobom majú byť distribuované zdroje a formy dobra? Po tretie, ktoré činy sú považované za hodnotné, dobré a žiaduce? Autorka obhajuje ideu, že na rozdiel od iných profesií, definovanie cieľa, predmetu sociálnej práce a jej samotný výkon, tým, že pracuje s vylúčenými diskriminovanými a marginalizovanými skupinami je úzko previazaný na morálne a politické hodnoty.

Keywords

Ethics, Morality, Social services, Social works, Human rights

File to download: PDF