Skip to main content

Volume 66 (2011), 2

Inaugural Lectures

(Original title: Peripetie a perspektívy skúmania povahy ľudskej mysle v súčasnej filozofii)
Filozofia, 66 (2011), 2, 167-173.
File to download: PDF