Skip to main content

Publication Details

Interiorita a indeterminácia: Adornova kritika Kierkegaardovej konceptualizácie vzťahovosti subjektivity

(Original title: Interiorita a indeterminácia: Adornova kritika Kierkegaardovej konceptualizácie vzťahovosti subjektivity)
Filozofia, 66 (2011), Príloha 3: Subjektivita/Intersubjektivita, 29-42.
Publication language: Slovak