Skip to main content

Publication Details

Telesná skúsenosť medzi bytím sebou a inakosťou

(Original title: Telesná skúsenosť medzi bytím sebou a inakosťou)
Filozofia, 66 (2011), Príloha 3: Subjektivita/Intersubjektivita, 191-206.
Publication language: Slovak