Skip to main content

Volume 55 (2000), 2

Papers

(Original title: Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne))
Filozofia, 55 (2000), 2, 70-84.
Abstract

The paper outlines the essential developments in Spanish philosophy of the 20th century. It shows the Spanish philosophy appering on the European philosophical arena as late as at the beginning of the 20th century and as related to the criticism of the project of the European modernity. The grounds of the marginalization of Spain in the frame of modern European… Read more

File to download: PDF
(Original title: Esej v španielskej myšlienkovej tradícii (krátky náčrt))
Filozofia, 55 (2000), 2, 85-87.
File to download: PDF
(Original title: Exil, literatúra, filozofia (španielsky exil 1939))
Filozofia, 55 (2000), 2, 88-93.
File to download: PDF
(Original title: Svetlina sveta: od logu k mýtu. V závere desať téz. (Chodníčkami Martina Heideggera))
Filozofia, 55 (2000), 2, 94-109.
File to download: PDF
(Original title: Ortega a jazyk)
Filozofia, 55 (2000), 2, 110-117.
File to download: PDF
(Original title: Problémy konštituovania filozofického hispanizmu)
Filozofia, 55 (2000), 2, 118-123.
File to download: PDF
(Original title: Osoba nie je bytím pre seba ani bytím pre svet)
Filozofia, 55 (2000), 2, 124-129.
File to download: PDF
(Original title: Španielske kvarteto)
Filozofia, 55 (2000), 2, 130-138.
File to download: PDF
(Original title: Prvá meditácia)
Filozofia, 55 (2000), 2, 139-150.
File to download: PDF

Reminiscences

(Original title: Alain Guy (11.VIII.1918 - 7.IX.1998). In memoriam)
Filozofia, 55 (2000), 2, 151-169.
File to download: PDF

Scientific Life

(Original title: Španielska filozofia na internete)
Filozofia, 55 (2000), 2, 170-178.
File to download: PDF
(Original title: Nad jedním číslem časopisu)
Filozofia, 55 (2000), 2, 179-182.
File to download: PDF
(Original title: Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (nové akademické pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave))
Filozofia, 55 (2000), 2, 183-184.
File to download: PDF
(Original title: Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku)
Filozofia, 55 (2000), 2, 185-186.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Monografie o Unamunovi (P. Cerezo Galán))
Filozofia, 55 (2000), 2, 187-190.
File to download: PDF
(Original title: Otázky výchovy (F. Savater))
Filozofia, 55 (2000), 2, 190-191.
File to download: PDF
(Original title: Metafora pod lupou filozofa (P. J. Chamizo Domínguez))
Filozofia, 55 (2000), 2, 191-194.
File to download: PDF
(Original title: Podnetné štúdie o portugalskom myslení (E. Abranches de Soveral))
Filozofia, 55 (2000), 2, 194-196.
File to download: PDF
(Original title: J. Ortega y Gasset "zvnútra" (F. J. Martín))
Filozofia, 55 (2000), 2, 196-201.
File to download: PDF
(Original title: O európskej identite trochu inak (J. Lomba Fuentes))
Filozofia, 55 (2000), 2, 202-207.
File to download: PDF

---

(Original title: Pozvánka na II. kongres SFZ "Filozofia a doba")
Filozofia, 55 (2000), 2, 208.
File to download: PDF