Skip to main content

Volume 17 (1962), 6

Studies

(Original title: O základných otázkach výskumu dejín slovenskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 486-494.
File to download: PDF
(Original title: K vymedzeniu pojmu oportunizmu, revizionizmu, reformizmu a dogmatizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 495-509.
File to download: PDF