Skip to main content

Volume 20 (1965), 1

Views

(Original title: Dialektika spoločenskej praxe)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 1, 83-92.
File to download: PDF
(Original title: Galilei, dogma a my)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 1, 92-97.
File to download: PDF