Skip to main content

Volume 20 (1965), 1

Reviews, Notes, Information

(Original title: Podnetná štúdia o vzťahu subjektu a objektu)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 1, 103-106.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické pohľady na modernú fyziku)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 1, 106-109.
File to download: PDF
(Original title: Základné dielo o Feuerbachovi)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 1, 110-112.
File to download: PDF