Skip to main content

Volume 28 (1973), 3

From Scientific Life

(Original title: Vedecká konferencia sovietskych filozofov pod názvom Lomonosovovské prednášky)
Filozofia, 28 (1973), 3, 298-300.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický ústav SAV k 50. výročiu vzniku ZSSR a k 55. výročiu VOSR)
Filozofia, 28 (1973), 3, 300-301.
File to download: PDF