Skip to main content

Volume 32 (1977), 4

Jubilees

(Original title: Význačný predstaviteľ marxisticko-leninskej filozofie (K 80. výročiu narodenia akademika Savu Ganovského))
Filozofia, 32 (1977), 4, 473-476.
File to download: PDF