Skip to main content

Volume 43 (1988), 2

Bourgeois Philosophy of Science

(Original title: Povaha synkretizácie a integrácie súčasnej filozofickej reflexie vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 184-191.
File to download: PDF
(Original title: Bachelardovo chápanie pretržltosti vo vývine vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 192-195.
File to download: PDF
(Original title: Klasická racionalita v reflexii francúzskej epistemológie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 196-198.
File to download: PDF
(Original title: Antipozitivizmus a koncepcia vedy Frankfurtskej školy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 199-202.
File to download: PDF
(Original title: Piagetov príspevok k epistemologickým problémom vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 203-206.
File to download: PDF
(Original title: K východiskám falzifikacionizmu K. R. Poppera)
Filozofia, 43 (1988), 2, 207-209.
File to download: PDF