Skip to main content

Volume 47 (1992), 3

Interviews

(Original title: Osudy filozofie v dejinách nášho národa. Rozhovor s Elenou Várossovou)
Filozofia, 47 (1992), 3, 185-193.
File to download: PDF