Skip to main content

Volume 63 (2008), 10

Scientific Life

(Original title: Vedecká konferencia Asubjektívna fenomenológia Jana Patočku a dejiny filozofie)
Filozofia, 63 (2008), 10, 942-944.
File to download: PDF
(Original title: Ján Duns Scotus (1308 – 2008): Správa z medzinárodnej konferencie)
Filozofia, 63 (2008), 10, 944-946.
File to download: PDF