Skip to main content

Volume 63 (2008), 6

Scientific Life

(Original title: Správa z vedeckého workshopu Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity)
Filozofia, 63 (2008), 6, 550-551.
File to download: PDF
(Original title: MacIntyrovská konferencia)
Filozofia, 63 (2008), 6, 551-553.
File to download: PDF
(Original title: Návšteva prof. Głombika na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach)
Filozofia, 63 (2008), 6, 553-554.
File to download: PDF
(Original title: Pozvánka na konferenciu Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie)
Filozofia, 63 (2008), 6, 555.