Skip to main content

Volume 70 (2015), 9

Reviews

(Original title: Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky)
Filozofia, 70 (2015), 9, 778-780.
File to download: PDF
(Original title: Vydrová, J., et al.: Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia)
Filozofia, 70 (2015), 9, 781-784.
File to download: PDF