Skip to main content

Volume 72 (2017), 6

Interviews

(Original title: Filozofia ako žitá skúsenosť. Rozhovor s Ágnes Heller)
Filozofia, 72 (2017), 6, 497-499.
File to download: PDF