Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Irena Aimová
Počet príspevkov: 1

2009

Aimová, I. . (2009). Komunikace mezi tělem a obrazem. Filozofia, 64(5), 465-469. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/465-469.pdf