Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jana Balážová
Počet príspevkov: 26

2003

Balážová, J. . (2003). Mýtizácia dejín z pohľadu ideológie nacionalizmu. Filozofia, 58(10), 736-744. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/10/736-744.pdf

2002

Balážová, J. . (2002). Slovenská filozofická spoločnosť v 60-tych rokoch 20. storočia. Filozofia, 57(10), 735-744. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/10/735-744.pdf
Balážová, J. . (2002). Národnoobranná koncepcia konzervatívca S. H. Vajanského. Filozofia, 57(9), 613-620. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/9/613-620.pdf

2001

Balážová, J. . (2001). Zmysel národného obrodenia: Svätopluk Štúr k problému nacionalizmu v slovenskom filozofickom myslení. Filozofia, 56(9), 647-651. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/647-651.pdf
Balážová, J. . (2001). Problém národa v slovenskom filozofickom myslení v prvej polovici 20. storočia. Filozofia, 56(1), 1-12. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/1/1-12.pdf

2000

Balážová, J. . (2000). Kapitoly z dejín ideí v modernizácii slovenskej spoločnosti (V. Bakoš). Filozofia, 55(6), 516-518. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/6/516-518.pdf
Balážová, J. . (2000). ZA ŠTEFANOM POLAKOVIČOM (22.9.1912-november 1999). Filozofia, 55(4), 359-360. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/4/359-360.pdf
Balážová, J. . (2000). Nacionalizmus a modernita - horúci problém súčasnej teórie národa (A. D. Smith: Nationalism and Modernism). Filozofia, 55(1), 57-59. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/57-59.pdf

1999

Balážová, J. . (1999). Humanizmus proti totalitnej národnej ideológii (humanistické tradície v základoch úvah o nacionalizme v r. 1943). Filozofia, 54(4), 218-227. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/4/218-227.pdf
Balážová, J. . (1999). Populárny úvod do filozofie (W. Weischedel). Filozofia, 54(1), 56-58. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/56-58.pdf