Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jana Tomašovičová
Počet príspevkov: 18

2021

Tomašovičová, J. . (2021). ANDREJ DÉMUTH: Krása, estetická skúsenosť a emocionálne afektívne stavy. Filozofia, 76(3), 223 – 226. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.3.5
Tomašovičová, J. . (2021). Sociálno-etické dôsledky neurovylepšovania. Filozofia, 76(3), 181 – 194. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.3.2

2019

Tomašovičová, J. . (2019). Milan Zigo: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili. Filozofia, 74(3), 252-254. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.3.7

2018

Tomašovičová, J. . (2018). Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie. Filozofia, 73(6), 437-448. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/6/437-448.pdf
Tomašovičová, J. . (2018). Leško, V., Stojka, R. a kol.: Heidegger, metafyzika a Gréci. Filozofia, 73(2), 158-160. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/2/158-160.pdf

2015

Tomašovičová, J. . (2015). Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum. Filozofia, 70(9), 703-714. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/703-714.pdf
Tomašovičová, J. . (2015). Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. Filozofia, 70(5), 356-366. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/356-366.pdf

2014

Tomašovičová, J. . (2014). Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme. Filozofia, 69(6), 461-471. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/461-471.pdf

2013

Tomašovičová, J. . (2013). Vydrová, J.: Cesty fenomenológie. Fenomenologická metóda neskorého Husserla. Filozofia, 68(9), 812-813. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/812-813.pdf
Karul, R. ., Tomašovičová, J. ., & Vydrová, J. . (2013). Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita. Fílozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 1. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/1.pdf