Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Stanislav Spodniak
Počet príspevkov: 5

2022

Spodniak, S. . (2022). MERCIER, Hugo, SPERBER, Dan: Záhada rozumu. Filozofia, 77(9), 732-737. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.7
Spodniak, S. ., & Kováčová, D. . (2022). Perspektívy inferencializmu v sémantike morálneho diskurzu. Filozofia, 77(3), 205-221. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.3.5

2021

Spodniak, S. . (2021). O ľudských právach v období výnimočnej situácie. 20. máj 2021, online konferencia. Filozofia, 76(6), 484 – 485. Cit z https://www.sav.sk/journals/uploads/070114388_DOI_Z%20vedeckého%20života_RZA.pdf
Spodniak, S. . (2021). Utilitarizmus ako praktická voľba s empirickou podporou v etike Joshuu Greena – kritická reflexia. Filozofia, 76(6), 451 – 464. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.6.5

2020

Spodniak, S. . (2020). K jednému pokusu o evolučné vysvetlenie morálky. Filozofia, 75(7), 584 – 595. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.7.6