Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Viceník
Number of publications: 25

2010

Viceník, J. ., & Zigo, M. . (2010). Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania. Filozofia, 65(10), 939-952. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/939-952.pdf

2009

Viceník, J. ., & Zigo, M. . (2009). Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania. Filozofia, 64(10), 949-959. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/949-959.pdf

2007

Černík, V. ., & Viceník, J. . (2007). Metóda situačnej analýzy. Filozofia, 62(9), 765-776. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/765-776.pdf

2001

Viceník, J. . (2001). Úvahy Svätopluka Štúra o logike. Filozofia, 56(9), 640-646. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/640-646.pdf

1998

Viceník, J. . (1998). Igor Hrušovský, teória vedy a kontext doby (vybrané problémy). Filozofia, 53(9), 567-580. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/9/567-580.pdf
Viceník, J. . (1998). Humanistická interpretácia v chápaní J. Kmitu. Filozofia, 53(8), 512-522.pdf. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/8/512-522.pdf

1995

Černík, V. ., & Viceník, J. . (1995). Korešpondencia, nesúmerateľnosť, neurčitosť prekladu a porozumenie. Filozofia, 50(7), 329-342. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/7/329-342.pdf

1992

Černík, V. ., & Viceník, J. . (1992). Ešte raz k otázkam identity, zmeny a vývinu pojmov. Filozofia, 47(11), 672-679. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/11/672-679.pdf

1991

Viceník, J. ., & Černík, V. . (1991). Poznámky k identite a vývinu pojmov. Filozofia, 46(6), 621-635. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/6/621-635.pdf

1989

Cmorej, P. ., Černík, V. ., & Viceník, J. . (1989). 25 rokov logiky a metodológie vied na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Filozofia, 44(5), 605-624. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/5/605-624.pdf