Skip to main content

Volume 9 (1954), 2

Articles

(Original title: Lenin a dialektika)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 101-124.
File to download: PDF
(Original title: Proti prežitkom ľudáckej klérofašistickej ideológie)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 125-149.
File to download: PDF
(Original title: K otázke slobody v triednej spoločnosti)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 150-169.
File to download: PDF
(Original title: John Locke (1632 - 1704))
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 170-175.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Slovenské myslenie matičných rokov)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 176-204.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Lenin, Spisy, I, II)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 205-209.
File to download: PDF
(Original title: V. V. Stasov - bojovník za realistické umenie)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 209-214.
File to download: PDF
(Original title: Česká filozofická tvorba)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 214-215.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Jubileum člena korešpondenta SAV Ladislava Szántóa)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 216-219.
File to download: PDF