Skip to main content

Volume 9 (1954), 1

Editorial

(Original title: Za ďalší rozvoj našej filozofie a vedy)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 3-5.
File to download: PDF

Articles

(Original title: Logická kategória zákona (Dokončenie))
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 6-19.
File to download: PDF
(Original title: Immanuel Kant (К 150. výročiu smrti.))
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 20-29.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Svetozár Hurban Vajanský — ideológ nacionalistickej buržoázie na sklonku XIX. storočia)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 30-50.
File to download: PDF
(Original title: Štefan Launer a Ján Horárik)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 51-63.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Marx - Engels, Vybrané spisy II.)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 64-69.
File to download: PDF
(Original title: Klement Gottwald, Spisy VII.)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 69-72.
File to download: PDF
(Original title: M. M. Rozentaľ, Marxistická dialektická metóda)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 72-76.
File to download: PDF
(Original title: P. Paviolkin, Náboženské povery a ich škodlivosť)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 76-78.
File to download: PDF
(Original title: Todor Pavlov, Základné otázky estetiky)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 78-83.
File to download: PDF
(Original title: Doc. Dr. Ferdinand Boura, K filosofickým základům objektivismu a kosmopolitismu v naší právní vědě)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 83-85.
File to download: PDF
(Original title: Česká filozofická tvorba)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 85-88.
File to download: PDF
(Original title: Z obsahu poľského a bulharského filozofického časopisu)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 88-92.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Nové práce Ústavu filozofia Akadémie vied SSSR)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 93-96.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia o otázkach filozofie vo svetle prác J. V. Stalina)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 96-97.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1953)
Filozofický časopis, 9 (1954), 1, 97-98.
File to download: PDF