Skip to main content

Volume 9 (1954), 4

Articles

(Original title: Zväzok robotníckej triedy a roľnictva ako základ ľudovodemokratickej moci)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 285-311.
File to download: PDF
(Original title: Tvorivé rozvíjanie marxizmu-leninizmu v politike komunistickej strany)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 312-339.
File to download: PDF
(Original title: Ludwig Feuerbach)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 340-345.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Tri kapitoly z filozofických základov spoločenských vied)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 346-358.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Dr. Miloslav Okál: Grécki atomisti a Epikuros)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 359-361.
File to download: PDF
(Original title: „Predheglovská logika“ Vojtěcha Filkorna)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 359-368.
File to download: PDF
(Original title: Česká a slovenská filozofická tvorba)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 371-372.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Prehľad časopisu Sovietska veda - Filozofia, číslo 4/1954)
Filozofický časopis, 9 (1954), 4, 373-374.
File to download: PDF