Skip to main content

Volume 13 (1958), 1

Editorial

(Original title: 1948—1958)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 3-4.
File to download: PDF

Articles

(Original title: Niektoré otázky vzťahu jazyka a poznania)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 5-16.
File to download: PDF
(Original title: O mnohostrannosti metód estetického skúmania)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 17-33.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Tri etapy vo vývine idealizmu)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 34-51.
File to download: PDF
(Original title: O potrebe teórie dejín filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 52-66.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Medzinárodná konferencia o vzniku života)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 67-71.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia dnes)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 72-74.
File to download: PDF
(Original title: Pracovná konferencia psychológov v Smoleniciach)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 75-78.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Objektivní charakter historických zákonů)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 79-84.
File to download: PDF
(Original title: Podnětná kniha o problémech vědecké etiky)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 84-88.
File to download: PDF
(Original title: Objavenie Indie)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 1, 88-94.
File to download: PDF