Skip to main content

Volume 13 (1958), 3

Articles

(Original title: Kauzálna logika (pokračovanie))
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 209-219.
File to download: PDF
(Original title: Vedec, veda a vedecký fakt)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 220-246.
File to download: PDF
(Original title: Základné pozorovacie metódy a ich použitie v spoločenských vedách)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 247-257.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Podstata revolučního skoku)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 258-275.
File to download: PDF
(Original title: K otázke vzájomných vzťahov kategórií dialektického materializmu)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 276-288.
File to download: PDF

Communications

(Original title: J. Milton — bojový pamfletista, filozof)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 289-297.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky k metodologickým otázkam spoločenských vied)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 298-303.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Ku knihe dr. Jaroslava Klofáča Materialistické pojetí dějin)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 304-309.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Konferencia o dejinách českej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 13 (1958), 3, 310-311.
File to download: PDF