Skip to main content

Volume 23 (1968), 4

From Scientific Life

(Original title: Moderná protestantská teológia a filozofia (prednáška v SFS))
Filozofia, 23 (1968), 4, 416-428.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia o humanistickom variante technickej revolúcie)
Filozofia, 23 (1968), 4, 429-434.
File to download: PDF
(Original title: Vyučovanie filozofie vo vedeckej výchove)
Filozofia, 23 (1968), 4, 435-439.
File to download: PDF