Skip to main content

Volume 26 (1971), 4

Views

(Original title: O povahe vedomia v prácach sovietskych filozofov)
Filozofia, 26 (1971), 4, 386-395.
File to download: PDF
(Original title: Bulharský časopis Filosofska misľ v roku 1970)
Filozofia, 26 (1971), 4, 395-402.
File to download: PDF