Skip to main content

Volume 26 (1971), 4

Consultations

(Original title: Podstata a charakter vedeckotechnickej revolúcie a jej spoločenské a ľudské dôsledky)
Filozofia, 26 (1971), 4, 404-413.
File to download: PDF