Skip to main content

Volume 51 (1996), 5

Reviews

(Original title: Medzi filozofiou a poéziou (Z. Mathauser))
Filozofia, 51 (1996), 5, 345-347.
File to download: PDF
(Original title: Slovenská filozofia v medzinárodnom projekte (T. Pichler - J. Gašparíková (vyd.)))
Filozofia, 51 (1996), 5, 347-349.
File to download: PDF
(Original title: Nabádavá kniha o sociologovi-etikovi (J. Sedlák))
Filozofia, 51 (1996), 5, 349-351.
File to download: PDF
(Original title: Minulosť a prítomnosť konzekvencialistickej etiky (V. Gluchman))
Filozofia, 51 (1996), 5, 352-354.
File to download: PDF