Skip to main content

Volume 54 (1999), 3

Reviews

(Original title: Malé zasvätenie do veľkých problémov (G. Martin))
Filozofia, 54 (1999), 3, 196-199.
File to download: PDF
(Original title: Úvod do metaetiky (P. Kolář, V. Svoboda))
Filozofia, 54 (1999), 3, 200-202.
File to download: PDF